Nokia Lumia 800 i 710 od danas dostupne u T-mobile ;)

Od danas su Nokia Lumia 800 i Nokia Lumia 710 dostupne u ponudi T-mobile-a, i to u extra total tarifama uz ugovor na 24 mjeseca te trajni nalog.

Cijene Lumie 800 iznose od 2589,00 na Extra total S do 798,00 kn na extra total XXL tarifi, dok se cijene Lumie 710 na istim tarifama iznose od 1098,00 do 8,00 kuna.

Lumia 800 je dostupna u tri boje (Cyan, Magenta, i Black) dok je Lumia 710 dostupna u raznim bojama koje možete kombinirati mijenjajući maske.