Nadogradnja: WhatsApp za Symbian (2.6.91) i Windows Phone (2.0)

Whats App je bio vrijedan pa je izdao dvije nadogradnje njihovih aplikacija. Tako su dostupne nadogradnja za Symbian i Windows Phone. Symbian aplikacija je napredovala s 2.6.78 na 2.6.91. Nikakav službena objava promjena nije objavljena.

Windows Phone aplikacija je došla do verzije 2.0 koja je donijela mogućnost postavljanja profilne slike, popravak nekoliko bugova. Navodno sada aplikacija pokazuje kada ističe besplatan period (isto je kod Symbiana).

Via SymbianTweet, MyNokiaBlog