Usporedba Nokije Phi i Lumije 800

@Camb078 je danas, osim prikaza Nokije Phi u raznim bojama, objavio i usporedni prikaz Lumije 800 i buduće Nokije Phi. Nedavno smo vidjeli skice uređaja kojeg čiji je dizajn Nokia patentirala, a podsjećaju na buduću Nokiju Phi. Međutim, na tim skicama uređaj izgleda nešto manji nego buduća Nokia Phi. Sve je temeljeno na 3,5mm utoru sa gornje strane koji zauzima više mjesta nego što bi zauzimao na većem uređaju. Tako da možda taj uređaj bio i manji od Lumije 800. No sve su to nagađanja, a ovaj prikaz nam gotovo vjerodostojno daje informaciju kolika bi trebala biti prva WP8 Lumia. Sva nagađanja i pretpostavke će prestati za točno 11 dana :).

Via Twitter