Video: Demo usluge Nokia Parking

Nokia radi na novoj lokacijskoj usluzi pod imenom Nokia Parking. Usluga će postati dostupna u većim europskim metropolama već u studenom, a nakon toga će se proširiti dalje. Putem Nokia Parkinga nećete samo lakše pronaći mjesto već ćete moći i platiti parking. Nokia neće ovu uslugu pružati direkno kao aplikaciju, već će biti licencirana partnerima koji će je plasirati korisnicima kao aplikaciju. Pogledajte video usluge koja je demonstrirana na Lumiji 800.

[viddler id=6ac1d658 w=545 h=307]

 

Via