Dostupna nova verzija Nokia Suite programa za Windows PC

Dostupna je nova beta verzija Nokia Suite programa za Windows PC. Nova verzija 3.6.35.0 donosi poboljšanje u radu programa, veću stabilnost te manje promjene unutar samog programa.

Nokia Suite možete preuzeti na Beta Labs stranicama, a sam instalacijski program ukoliko ga preuzimate sa Beta Labs stranica je velik 102 MB.

Via