Dostupna nova verzija softvera za Nokiju Asha 302 (V14.58)

Dostupna je nova verzija softvera za Nokiju Asha 302 a nova verzija nosi oznaku v14.58 a napredovala je sa prijašnje v14.53. Nova verzija softvera nosi poboljšanja u radu samog uređaja te nove ažurirane aplikacije.

Sama nadogradnja je velika 65 MB a možete je potražiti putem vašeg uređaja ili jednostavnije spajanjem vašeg uređaja na PC te pokretanjem Nokia Suite softvera.