Nokia ojačala ured u Čikagu

Nokia je nedavno odlučila spojiti ured iz Itasce odgovoran za Mobile Phone Xpress Internet uslugu i pripojiti ga znatno većem čikaškom uredu, koji je sada ujedno i najveći Nokia ured u SAD-u. S tim preseljenjem dolazi i 150 radnih mjesta. Nadalje, Nokia će zaposliti još 60 ljudi koji će svi mahom raditi na lokaciji i navigaciji kako bi se te usluge razvijale još brže. Ured u Čikagu se već 15 godina bavi radnom na navigaciji i lokaciji kako za Chicago Tribune govori Ogi Redžić, direktor odjela ureda za navigaciju i prodaju. Cijela ideja je od čikaškog ureda napraviti razvojni centar koji će buduću nokijinu tehnologiju plasirati na tržište novih ekonomskih sila poput Brazila, Rusije, Indije i  Kine.

Via