Prve promjene nas vrhu Jolle

Dogodile su se i prve promjene u samom vodstvu tvrtke Jolla Mobile. Tako Jussi Hurmola više nije predsjednik uprave, a na njegovo mjesto je došao Marc Dillon. Jussi Hurmola naravno ostaje i dalje u Jolli ali će se više posvetiti razvoju i marketingu SailFish Os-a, i to na vrhu odjela za strategiju mobilnih uređaja.

Marc Dillon je kao i većina Jolla zaposlenika, bivši Nokijaš a radio je u Maemo/MeeGo timu.

Current
Chief Operating Officer at Jolla
Past
MeeGo (was Maemo, OSSO) Principal Engineer, Configuration Management at Nokia
S40 CoreSW Integrator at Nokia
Symbian Build Manager / Team Leader at Nokia
Configuration Management Administrator at Nokia
Software Configuration Management Consultant at Telelogic
Implementation Specialist, Operations at Primal Solutions
Senior Core SW Engineer/Team Lead at Corsair Communications
Programmer Analyst/Team lead, Rapid Response Team at Subscriber Computing, Inc
Technical Support Analyst, Client Services at Subscriber Computing, Inc
Operations Manager at Capitol Radiotelephone, Inc
Special Accounts Manager: November 1991 – May 1993 at Capitol Radiotelephone, Inc
Conversion Assistant at Capitol Radiotelephone, Inc

Linkedin

Via