Video: Raspakiranje crne i bijele Nokije Lumije 920

Sa prvim danima prodaje Lumije 920 postali su dostupni prvi filmovi raspakiranja te kratki demo Windows Phone 8 platforme. Donosimo vam dva videa raspakiranja Lumije 920, prvi na franscuskom jeziku, a u drugom videu možete vidjeti raspakiranje bijele Lumije 920 te usporedbu sa ostalim konkurentskim uređajima, kao i sa Nokijom 808. Uživajte!

Video 1:

Youtube.

 

Video 2:

Youtube.

Via 1 / 2