Video: Usporedba Lumije 920 i 820

Pogledajte usporedni video Lumije 820 te mistične mat sive Lumije 920. Koliko vidimo radi se o prototip uređajima te nije poznato još uvijek hoće li se siva verzija Lumije 920 naći u ponudi operatera te u slobodnoj prodaji. Uživajte u usporedbi!

Youtube link.

Via