Dostupna nova verzija Nokia Maps za WP8 uređaje

Nokia Maps aplikacija za Windows Phone uređaje je danas dobila novu verziju v3.0.125.8. Radi se o manjim promjenama koje uglavnom donose pobošanja u radu i brzini aplikacije.

Među njima je riješen problem pokretanja aplikacije prilikom nadogradnje sa Windows Phone trgovine. Aplikaciju možete preuzeti sa ovog linka.

Via