Dostupna nova verzija softvera za Nokije 110, 111, 112 i 113

Dostupna je nova verzija spftvera za slijedeće s40 Nokia uređaje, Nokia 110, Nokia 111, Nokia 112 i Nokia 113. Softver Nokije 110 je napredovao do verzije v3.33, dok su ostale Nokije napredovale do verzije v3.32. Dostupnost nadogradnje možete provjeriti putem uređaja ako odete u Device Manager pa u settings, ili jednostavno spojite vaš uređaj sa Nokia Suite programom te ažurirajte vaš uređaj.

Objavljena je službena lista promjena koje donosi verzija 3.32/33:

– obavijest kada je glasnoća namještena na najjače

– sučelje kamere sada dostupno i u horizontalnom načinu

– poboljšano upravljanje memorijom uređaja

– poboljšane performance uređaja

 

Nadogradnja neće istovremeno biti dostupna za sva područja stoga budite strpljivi.

Via