Na Navifirmu se pojavio softver za globalne WP8 Lumije

Na Navifirmu su se pojavili softveri za globalne verzije Lumije 920 i 820. Tako Lumia 920 ima oznaku RM-821 a Lumia 820 ima oznaku RM-825. Softver za Lumije namijenjene At&t operateru se još nisu pojavili na Navifirmu.

Iz same liste softvera vidljivo je kako će siva Lumia ipak biti zastupljena na tržištu dok se softver za plavu verziju još nije pojavio za europske države.

Na listi još uvijek nema softvera za Hrvatsku kao i susjedne nam države.

Via