Nokia će dijeliti kupcima Lumije 920 na testiranje za vrijeme shopinga

Nokia Njemačka je napravila jedan interesantan marketinški potez, odnosno dopustit će kupcima po određenim trgovačkim centrima besplatno korištenje Lumije 920 za vrijeme kupovanja. Ovakav vid marketinga je dobar i kupci će moći upoznati jednostavnost i brzinu Windows Phone 8 platforme. Uređaji će se dijeliti u slijedećih 15 trgovačkih lanaca diljem Njemačke:

Ovakav način reklamiranja bi teško kod nas zaživio jer se vjerojatno većina ne bi mogla odvojiti od nove Lumije :).

Via