Video: 9 minutni demo Sailfish Os-a na Nokiji N950

Pogledajte novi demo Sailfish os-a na Nokiji N950, u trajanju od 9 minuta. Vidjet ćete demonstraciju početnog zaslona, odnosno zaključanog zaslona, koji se pokreće dvostrukim tapkanjem. Nadalje na početnom zaslonu su smještene u 16:9 screenshot-i aplikacija slično kao i kod Harmattan sučelja Nokije N9/N950, što predstavlja multitasking a unutar screenshota su jednostavne funkcije kojima se može lako upravljati aplikacijama. Mat Dillon je rekao, kako se na zaslonu može prikazati najviše 8 aplikacija koje će biti poslagane po redosljedu korištenja, a ako bude više otvorenih aplikacija i dalje će raditi u pozadini ali one manje korištene neće biti na početnom zaslonu. Nadalje u videu možete vidjeti kako je daleko otišlo upravljanje gestama kod Jollinog Sailfish Os-a, te su funkcijske tipke gotovo nepotrebne.

 

Youtube

 

Via