Dostupna nadogradnja za WiFi Symbian^3 uređaja

WLAN nadogradnja

Symbian je uvijek patio od određenih problema prilikom povezivanja. Najviše je znao zezati WiFi, kojem je ipak Nokia posvetila pažnju i putem Beta Labs napravila nadogradnju. Dakle za Symbian^3 uređaje, točnije Nokije 603, 700, 701 i 808 koje su trenutačno na Belle FP2 verziji softvera mogu na Beta Labs stranicama preuzeti softversku nadogradnju za WLAN. Nadogradnja je velika 246 kb, a kako bi preuzeli aplikaciju morate se prijaviti sa Nokia računom. Kako bi ova nadogradnja mogla biti instalirana, vaši uređaji trebaju biti ažurirani, dakle Belle FP2 treba biti instaliran.

Via