Video: Demo Nokia RingTone Maker aplikacije

Pogledajte demo nedavno najavljene Nokia RingTone Maker aplikacije na Nokiji Lumiji 820. Aplikacija je dostupna na Windows Phone trgovini ali trenutačno samo za WP8 Lumije. S ovom aplikacijom možete jednostavno kreirati ton zvona vaše Lumije od omiljene pjesme.

Youtube

 

Via