Video: Kako kreirati aplikacije za WP7 i WP8 Lumia uređaje

Nokia Developer

Nokia Developer je objavio seriju videa pod nazivom “Lumia App Labs” a tiče se razvoja aplikacija za Windows Phone Nokia uređaje. Kroz 5 videa koliko ih serija ima, dobiti ćete uvid u izradu aplikacija za Windows Phone.

Prvi video govori o WP8 Lumijama općenito.

Youtube

 

Drugi video samoj Windows Phone 8 platformi.

Youtube

 

Treći video će vas uvesti u kreiranje aplikacija za WP8

Youtube

 

Četvrti video će vam pokazati kako kreirati aplikacije za obradu fotografija.

Youtube

 

I na poslijetku će vam peti video pokazati kako kreirati aplikaciju za WP7 i WP8 Lumije.

Youtube

 

Via