Video: Usporedba snimanja videa sa četiri Lumije (920, 820, 720 i 620)

usporedba 4 lumije

Pogledajte usporedbu videa između kamera Nokia Lumia 920, 820, 720 i 620 uređaja. Zanimljivo je vidjeti koliko je miran video Lumia 920 uređaja u usporedbi sa ostalim Lumijama. Također je zanimljivo kako je zvuk kombiniran sa sva četiri uređaja. U nastavku pogledajte gotovo 24 minute usporedbe kamera.

Youtube

 

Via