Video: Demo Nokia Youtube Uploader aplikacije na Lumia 1020 uređaju

Pogledajte video u kojem je demonstrirana Nokia YoutubeUpload aplikacija koja je ekskluzivno dostupna za WP8 Lumia uređaje. Aplikacija trenutno radi samo na Lumiji 1020, a uakoro će biti dostupna za ostale WP8 Lumia uređaje.

Samo ime sugerira glavnu funkciju ove aplikacije. Moguće je postaviti video u 1080p kvaliteti ali samo ako je dostupna WiFi veza. Trenutno aplikacija ne podržava rad u pozadini ali se ova opcija očekuje u bidućim verzijama. Aplikacija po defoltu ostavlja video pod oznakom private ali se ova opcija može mijenjati. Trenutno aplikacija ne podržava tagove.

Youtube

Via