WP platforma i dalje bilježi rast prema KWP agenciji

Kantar World Pane KWP June 2013

Kantar World Panel je objavio međusobne odnose mobilnih platforma na ključnim europskim i svjetskim tržištima. Rezultati  drugog kvartala 2013. su uspoređeni sa rezultatima drugog kvartala 2012. godine.

U skupini država koje predstavljaju najveća tržišta u Europi-EU5, Windows Phone platforma bilježi porast od 2.2%, tj. sa 4.7% tržišnog udjela na 6.9%. U Njemačkoj WP bilježi pad sa 6.1% na 5.9%. U Velikoj Britaniji se udio skoro pa poduplao s 4.5% na 8.6%, dok je u Italiji primjetan blagi pad sa visokih 8.3% na 7.8%. U Španjolskoj je udio WP platforme pao sa 2.2% na 1.4% udjela.

Na području Australije WP je narastao sa 5.2% na 5.3%, dok se udio u Meksiku gotovo učetverostručio, sa 1.9% na visokih 7.0% udjela.

Na tržištu SAD-a udio se povećao sa 2.9% na 4.0%. Ako pogledamo prodaju po operaterima, WP platforma kod najvećeg operatera SAD-a Verizona ima udio od 5% što je 4.7% više od prošlogodišnjeg udjela. Kod AT&T-a udio WP platforme je porastao sa 4.4% na 4.5%. Zanimljivo je i to da Verizon isporučuje 50% više uređaja od AT&T-a, a AT&T je Nokijin odabranik za ekskluzivne ugovore.

Kantar World Panel June 2013 ATT VVGledajući prošlu godinu, u Kini WP bilježi pad sa 6.2% na 4.9%. Ali, gledajući rast iz mjeseca u mjesec, platforma bilježi porast od 70%.
Kantar World Panel KWP China

 

via