WP platforma i dalje bilježi rast udjela tržišta prema KWP agenciji

KWP wp udjeli

KantarWorldPanel agencija je objavila svoje rezultate praćenja zastupljenosti mobilnih platformi za protekla tri mjeseca, zaključno sa 03.05. Windows Phone platforma je uglavnom nastavila rasti u državama diljem svijeta, dok je u manjem broju država pala za mali postotak. Trenutno ova platforma drži 7.8 % udjela tržišta u Velikoj Britaniji, 7.4 % u Francuskoj, 9.7% u Italiji, 1.9% u Španjolskoj. Ukupno u 5 velikih država Europe WP platforma drži 6.8 % udjela tržišta. Značajan rast je Windows Phone platforma doživjela u Meksiku gdje drži 6.6 % udjela tržišta, a udio je porastao i u SAD-u te trenutno iznosi 4.6 %.

Nešto manji udio na tržištu je Windows Phone platforma zabilježila u Njemačkoj te Australiji.

 

Via