Skype nadograđen za WP8 Lumia uređaje

skype_2

Dostupna je nadogradnja Skype aplikacije za WP8 Lumia uređaje. Nadogradnja donosi nekoliko manjih  promjena poput filtriranja kontakta i poboljšanog početnog zaslona. Ovom nadogradnjom, nažalost, nije omogućeno slanje video poruka koje je dostupno za Android i iOS platformu.

Nadogradnju možete preuzeti preko linka ili skeniranjem QR koda.

Skypeqr

 via