Poznate nove informacije o Nokia-Microsoft kupoprodajnom ugovoru

Microsoft i Nokia

Kada je 3. rujna Nokia najavila prodaju svog odjela uređaja i usluga Microsoftu, javnost je doznala samo one najosnovnije informacije o tom dogovoru. Ovih je dana Nokia objavila materijal za svoje dioničare povodom izvanrednog sastanka koji će se održati 19.studenog. Među tim materijalima se nalazi i detaljno iznešen kupoprodajni ugovor između Nokije i Microsofta. Osim materijala za dioničere, Nokia je objavila i datum predstavljanja financijskih rezultata za treći kvartal. Rezulati će biti objavljeni 29. listopada u 12h po lokalnom vremenu.


Do sada nam je poznato da će Nokia svoj odjel uređaja i usluga (Device&Services, kraće D&S) prodati Microsoftu za 3.79 milijardi eura te licencirati sve patente vezane za mobilne uređaje (izuetak HERE patenata) na 10 godina za 1.55 milijardi eura u gotovini. Također će Microsoft otkupiti Lumia i Asha brend kao i korištenje Nokia brenda na 10 godina.  Prema ugovoru, Nokia dobija na korištenje sve Microsoftove patente vezane za lokaciju i navigaciju, a Nokia, odnosno HERE će Microsoftu licencirati svoje usluge te će Microsoft tako postati jedan od najvećih klijenata HERE odjelu. Cijena koju će Microsoft platit za licenciranje HERE tehnologije je 100 milijuna eura za četiri godine korištenja.

elop i ballmer
Prema objavljenom ugovoru u Odjel uređaja i usluga spada:

 • Sva pokretna i nepokretna imovina korištena od strane D&S odjela
 • Sva inventura i svi računi vezani za poslovanje D&S odjela
 • Sve narudžbenice D&S odjela te svi ugovori vezani uz korištenje opreme D&S odjela uz iznimku nekretnina, najma opreme i određenih licenci
 • Svo intelektualno vlasništvo (osim patenata i određenih domena i zaštićenih naziva) vezano i korišteno od strane D&S odjela te uključene dizajnerske patente, neregistrirane nazive, registrirane domene i nazive te određene još nepatentirane izume/dizajne
 • Softver i poslovni materijal (promocitivni, maretinški, prodajni i ostali materijal) korišten od strane D&S odjela
 • Sve kupljene odjele drugih tvrtki koje spadaju pod odjel uređaja i usluga (D&S)
 • Zaposlenici D&S odjela i njihovi ugovori o radu
 • Pravo na povlaštene administrativne servise koje je koristio odjel uređaja i usluga

Nokia će zadržati:

 • Novčana sredstva D&S odjela
 • Sve podružnice (osim prodane D&S) i intelektualno vlasništvo (osim esencijalnih patenata za D&S odjel)
 • Sve evidencije i poslovne knjige preostalih odjela
 • Ime i brend Nokia kao i druge brendove vezane za to ime, osim prodanih brendova Microsoftu; Nokia je licencirala Nokia brend Microsoftu na korištenje u određenom vremenskom periodu

Cijena akvizicije iznosi već spomenutih 5.44 milijarde eura, 3.79 milijarde za odjel uređaja i usluga te 1.55 milijardi za licence patenata.

Microsoft reklama
Ako dioničari Nokije kojim slučajem odbiju prodati Microsoftu odjel uređaja i usluga, Nokia je dužna Microsoftu isplatiti 37 900 000 eura. Prema ugovoru Microsoft bi također isplatio Nokiji isti iznos ako njihovi dioničari odbiju preuzimanje, ali u dokumentu je ranije napomenuto da MS ne zahtijeva nikakve potvrde dioničara oko preuzimanja.

Ako Nokijno vijeće direktora odluči obustaviti prodaju, odnosno dioničarima dosadašnju preporuku slaganja s prodajo promijeniti u „protiv“ Nokia je dužna Micorosftu isplatiti 113 700 000 eura odštete.

Microsoft će Nokiji isplatiti 750 000 000 eura odštete ako se akvizicija ne dogodi pod uvjetima prekoračenja krajnjeg datuma (3. rujna 2014.), gdje su svi uvjeti ugovora ispunjeni, osim potvrde regulatornih agencija. Nokia i Microsoft imaju pravo produljiti ovaj datum za dodatnih 60 dana.

Dodatne informacije o Microsoftovoj akviziciji Nokijiong odjela uređaja i usluga pročitajte ovdje.

Objave za medije pogledajte na press.nokia.com stranici.