Dostupna nova verzija Facebook Beta aplikacije za WP7 i WP8 Lumia uređaje

Facebook Beta Lumia

Dostupna je nova verzija Facebook beta aplikacije za WP7 i WP8 Nokia Lumia uređaje. Nova verzija donosi samo manja poboljšanja u radu i stabilnosti aplikacije. Facebook beta za WP7 Lumije je napredovala do vrezije v3.1.1.1. dok je za WP8 uređaje napredovala do verzije 5.1.1.1.Microsoft ovu aplikaciju koristi za svoja testiranja te kroz nju ubacuje nove opcije koj etek naknadno nađu put do službene aplikacije.

 

Aplikaciju možete preuzeti putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

Facebook-Beta-Tag