Whatsapp ponovno nadogradio svoju aplikaciju za WP7 i WP8 Lumia uređaje

Whatsapp Lumia

Kako smo i očekivali, Whatsapp je u kratkom vremenu izdao nadogradnju svoje aplikacije za WP7 i WP8. Nova verzija aplikacije v2.11.282 donosi manja poboljšanja u vidu rješavanja problema pri brisanju razgovora te rješenja manjih pogrešaka uočenih u radu aplikacije.

Whatsapp nadogradnja

 

Whatsapp možete preuzeti putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

whatsapp-tag