Dostupna nova verzija Whatsapp aplikacije za WP7 i WP8 Lumia uređaje

Whatsapp Lumia

Dostupna je nova verzija Whatsapp aplikacije za WP7 i WP8 Lumia uređaje. Nova verzija v2.11.298 donosiriješenja za manje bugove unutar aplikacije kao i podršku za dva nova jezika, grčki i arapski.

Whatsapp možete preuzeti putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

whatsapp-tag