Jolla planira Sailfish dovesti na Android uređaje

Jolla Sailfish demo

Jolla je u svojim prijašnjim službenim i neslužbenim objavama najavila kako će Sailfish Os biti oguće instalirati i na ne-Jolla hardver. Tu mogućnost je potvrdio trenutni izvršni direktor Jolle, Tomi Pienimäki u intervjuu za talouselama.fi. Rekao je kako je Jolla ujedno proizvođač hardvera i softvera te da će u vrlo skoroj budućnosti biti moguće instalirati Sailfish os na Android uređaje. Također je rekao kako u Finskoj nije običaj instalirati drugi softver na uređaj ali da u ostalim djelovima svijeta je, posebno u Kini gdje je to vrlo čest slučaj. Čak je spomenuo kako će neki hardverski slabiji uređaji dobiti optimiziran Android os, pa je onda moguće da se na takve uređaje zavrti i Sailfish.

Naglasio je kako Jolla neće zarađivati na prodaji Os-a koji je besplatan već će se zarada temeljiti na aplikacijama, oglašavanju ili pružanju određenih usluga.

Pitanje je koliko će jednostavno biti instaliranje Sailfish osa na Android uređaje i hoće li ova ideja zaživjeti u ovakvom obliku ili će se Jolla pak obratiti proizvođačima uređaja te im ponuditi svoj Os na ugradnju.

Via