Video: Usporedba Nokia Lumia 525 i Lumia 520 modela

525 i 520

 

Pogledajte video usporedbu nedavno predstavljenog Nokia Lumia 525 modela te prethodnika Nokia Lumia 520. Najveća razlika između ova dva uređaja je što Lumia 525 ima 1 GB RAM-a  a Lumia 520 ima 512 MB RAM-a te što Lumia 525 već ima instaliranu GDR3/Lumia Black nadogradnju.

 

Youtube

 

Za sada je Lumia 525 dostupna na azijskopacifičkom i indijskom tržištu te je vrlo izgledno kako neće biti dostupna za europsko tržište.

 

Via