Dostupna nadogradnja mapa za HERE maps aplikaciju

Svakih nekoliko mjeseci HERE izda nadogradnju za svoje mape kako bi ih upotpunio sa novim sadržajima.
Upravo je dostupna nadogradnja za HERE mape koja je 174 MB teška. Nadogradnju možete preuzeti tako da pokrenete HERE maps aplikaciju te u dodatni izbornik kliknete na download maps pa update current maps.

Via