Dostupna nova verzija Viber aplikacije za WP8 Lumia uređaje

Viber Logo

Dostupna je nova verzija Viber aplikacije za WP Lumia uređaje. Nova verzija v4.0 donosi poboljšanja u prikazu obavijesti kao i mogućnost postavljanja tonova za obavijesti te nove naljepnice i druga manja poboljšanja u radu i stabilnosti aplikacije. Uz to sada je moguće sakriti prikaz obavijesti te su bolje vidljivo kada je vaša poruka pristigla te je li pročitana.

Viber 4.0

Nadogradnja je velika 14 MB a aplikaciju možete preuzeti putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

Viber QR