Kantar: Windows Phone na 5% u SAD-u; blagi pad u Europi

Kantar Worldpanel Veljača 2014

Kantar Worldpanel objavio je svoju mjesečnu statistiku o stanju na mobilnom tržištu u periodu tromjesečja koje završava s veljačom (2. mjesec) ove godine.

Prema posljednjim podacima Windows Phone platforma je na području SAD-a zabilježila tržišni udio od 5.3%. Ostvareni rast u odnosu na isto vrijeme prošle godine, kada je platforma imala udio od 4.1%, iznosi 30%.

U EU5 zemljama Windows Phone drži 9.7 % tržišta. U odnosu na isto vrijeme prošle godine ostvaren je rast, ali ako pogledamo udio na tržištu prošlog mjeseca vidljiv je lagani pad. Taj pad se može zahvaliti dolasku na tržište Europe ‘pristupačnog’ Motorola Moto G uređaja, ali kriva je i Nokijina pasivnost po pitanju osvježavanja ponude donjeg i srednjeg cjenovnog ranga.

Kina se ponovno pokazala kao izuzetno teško tržište na kojem je prema Kantaru WP zauzeo samo 1% dok je primjetan rast u Australiji, s 3.5% na 5% udjela na tržištu. U Japanu WP drži 0.2% tržišta što je napredak u odnosu na rezultate prošlog mjeseca.

via