Promjene cijena Windows Phone aplikacija

Nokia Lumia applications

Kao što ste već mogli primjetiti, u lokalnim verzijama Windows Phone Trgovine došlo je do regulacija cijena aplikacija. Primjerice, u hrvatskoj verziji sada je najniža cijena aplikacije 6 kuna (1.1$) od prijašnjih 8 kuna (1.45$). Microsoft je na svom službenom blogu potvrdio promjene lokalnih cijena aplikacija u Windows i WIndows Phone trgovinama.

Microsoft je na blogu naveo  2 glavna razloga/cilja zbog kojih mijenjaju cijene aplikacija. Prvi je razlog jednostavnije određivanje cijena univerzalnih Windows aplikacija, tj. aplikacija koje dijele isti kod na Windows i Windows Phone platformi. Drugi razlog je vezan za Windows trgovinu gdje je uvedena cjenovna kategorija od 0.99$ i 1.29$.

Microsoft nadodaje kako su promjene cijena u lokalnim trgovnama vezane za tečaj pojedinih valuta, poreze i trošarina te određena pravila u određivanju cijena ovisno o tržištu.