Dopstupne nove verzije Nokia Camera i Treasure Tag aplikacija za WP8 Lumia uređaje

Nokia App Reality - Aplikacije na Lumia WP

Dostupne su nove verzije Nokia aplikacija Camera i Treasure tag za WP8 Nokia Lumia uređaje. Za obje aplikacije nije objavljena službena lista promjena pa vjerojatno nose samo manja poboljšanja u radu i stabilnosti aplikacija.

Nokia Camera je napredovala do verzije v4.5.2.2 a možete je preuzeti putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

Nokia-Camera-Beta-tag

 

Nokia Treasure Tag je napredovala do verzije 2014.512.649.3033 (i meni je ?) a vjerojatno donosi podršku za nedavno tiho predstavljen privjesak Nokia Treasure Tag Mini. Aplikaciju preuzmite putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

Nokia-Treasure-Tag-Tag