Dostupna nova verzija Xbox Games aplikacije za WP8.1 uređaje

Xbox-game-hub

Dostupna je nova verzija Xbox Games aplikacije za WP8.1 uređaje. Nije poznato što nova verzija v2.0.1405.2000 jer nije objavljena službena lista promjena. Ako vas to pak ne priječi u preuzimanju aplikacije onda to možete napraviti klikom na link za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

 

Xbox-games