Dostupne nove verzija XBox Music i Video aplikacija za WP8.1 uređaje

xbox music logo xbox video logo

Microsoft je objavio nove verzija XBox Music i Xbox Video aplikacija za WP8.1 uređaje. Nova verzija XBox Music aplikacije v2.5.3929.0 je pored standardnih uklanjanja uočenih manjih pogrešaka dobila novu staru opciju mijenjanja pjesme swajpanjem naslovne slike albuma. Za razliku od stare aplikacije na WP8, za promjenu pjesme naprijed/natrag je potrebno swajpati prstom od gore prema dolje i obratno.

Aplikaciju preuzmite putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

xbox music logo qr

 

Nova verzija XBox Video aplikacije v2.5.3929.0 donosi nekoliko manjih poboljšanja koja se odnose na rješenja za uočene pogreške. Aplikaciju preuzmite putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

QR_xbox_video