Nokia Lumia 636 prošla certificiranje u Kini


Nokia Lumia 636, oznake RM-1010 je prošla certificiranje u Kini. Ipak nije riječ o novom uređaju, već o kineskoj verziji Nokia Lumije 635, odnosno o TD-LTE uređaju.

Kako Kinezi imaju poseban odnos prema brojevima, Dul SIM verzija neće nositi ime Nokia Lumia 630 već Nokia Lumia 638 kako je otkriveno na pakiranju zaštitbe maske za tmošnje tržište.

Via