Video: Microsoft posljednji šaljivi video promovira Nokia Treasure Tag

Treasure tag promo microsoft

Microsoft je nastavio seriju šaljivih animiranih promotivnih video filmova za Lumia seriju uređaja. Ovoga puta je video fokusiran na Nokia Treasure Tag, gadget koji će vam pomoći pronaći ključeve i sve predmete koje njime označite. Pogledajte video u nastavku.

Youtube