Dostupne nove verzije Nokia Camera i Treasure Tag aplikacija za WP8 Lumia uređaje

Nokia Camera 1

Dostupna je nova verzija Nokia Camera i Treasure Tag aplikacije za WP8 Nokia Lumia uređaje. Nokia Camera aplikacija je napredovala do verzije v4.8.1.1., a službena lista promjena govori kako je riječ samo o popravcima uočenih bugova te manjim poboljšanjima. Međutim poznato je kako nova nadogradnja donosi sva poboljšanja iz Beta verzije aplikacije koja je također nedavno nadograđena. Pa je tako još poboljšano prikazivanje videa u Camera Roll opciji, prikazivanje kratkog videa kod živućih fotografija, poboljšan indikator fokusiranja kod uređaja s kontinuiranim automatskim fokusom te ostala manja poboljšanja i rješenja uočenih problema.

 

Aplikaciju preuzmite putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

Nokia Camera QR

 

 

Dostupna je nadogradnja Treasure Tag aplikacije za WP8 Lumia uređaje. Nova verzija jednostavnog broja 2014.702.1139.5448 donosi samo manja poboljšanja s obzirom da službena lista promjena nije objavljena. Aplikaciju preuzmite putem linka za WP trgovinu ili pak skeniranjem QR koda ispod.

Nokia-Treasure-Tag-Tag