Recenzija: Windows Phone 8.1

Naslovna rec wp8

Microsoft je s Windows Phone 8.1 OS-om u svijet Windows Phonea uveo velike i pozitivne promjene. Omogućena je veća personalizacija sučelja, sam sustav je postao otvoreniji i nikad bliži konkurentskim platformama Androidu i iOS-u. 

Početni zaslon

početni zaslon 3

Filozofija samog OS-a su žive pločice, otprije poznate sa svih prethodnih verzija Windows Phonea. One su centar svega na uređajima s Windows Phone operativnim sustavom jer se na njima prikazuju informacije s aplikacija koje koristimo. Naravno, moguće ih je postavljati i uklanjati po želji te im mijenjati veličinu. Ako im dopustimo, mogu se ažurirati svake minute te nam putem koncepta žive pločice donositi najnovije obavijesti iz naših aplikacija. One su i razlog zašto ljudi na prvu i odbacuju Windows Phone te ga smatraju neobičnim i „kompliciranim“ za korištenje, a realnost je zaista suprotna. Početni zaslon je moguće jednostvano prilagoditi prema potrebama različitih osoba.

Početni zaslon 1

Microsoft je dodatno unaprijedio početni zaslon na Windows Phone 8.1 sustavu te je omogućio svim uređajima postavljanje trećeg reda živih pločica, opcije koja je bila dostupna samo na Lumia phabletima (1520 i 1320). Iako je na uređajima manje dijagonale potrebno određeno vrijeme prilagodbe na manje pločice, opcija trećeg reda pločica definitivno čini početni zaslon još boljim jer na njega donosi više informacija. Moguće je odabrati oko 20 boja sučelja koje su ujedno i boje samih živih pločica, ali postoji i mogućnost dodavanja pozadinske fotografije na živim pločicama. Uz dobar raspored pločica i pravu pozadinsku fotografiju moguće je kreirati izuzetno lijepe i funkcionalne početne zaslone. Bilo bi lijepo kada bi Microsoft u nekim nadolazećim nadogradnjama povećao broj dostupnih boja. Na WP uređajima je još moguće birati između dvije boje za temu telefona: crne i bijele. Ako vaš uređaj ima AMOLED zaslon (Lumia 820, 925 i 1020) preporuča se postavljanje crne boje kao teme.

početni zaslon 2

Zaključani zaslon

Zaključani zaslon

Prvo što vidite prilikom buđenja vašeg uređaja jest zaključani zaslon. Na njemu su prikazani vrijeme, ime dana i datum. Moguće je dopustit jednoj aplikaciji da prikazuje više informacija na početnom zaslonu, a na njemu su izlistane i obavijesti (propušteni pozivi, mail, Whatsapp ili bilo koja druga aplikacija koja podržava obavijesti) za koje je rezervirano pet mjesta. Ako koristite više aplikacija iz kojih primate obavijesti, samo pet mjesta za obavijesti čini se malo. Uređaj je moguće zaključati i lozinkom do 64 znamenke. U postavkama je moguće namjestiti vrijeme zaključavanja zaslona od 30 sekundi pa sve do nikada.

Zaključani zaslon posatvke

Microsoft je omogućio aplikacijama pristupanje zaključanom zaslonu na Windows Phone uređajima. Tako je moguće postaviti Facebook, Twitter ili neku drugu aplikaciju na zaključani zaslon i ona tijekom određenog perioda mijenja pozadinu na zaključanom zaslonu. Neke aplikacije prikazuju vremensku prognozu, a neke poput LockMixa omogućavaju postavljanje odbrojavanja, kalendara, pa čak i rezultate Svjetskog prvenstava i drugih sportskih događanja izravno na vaš zaključani zaslon.

Lock Screen apliakcije za WP8.1

S Windows Phone 8.1 platformom predstavljeno je i dinamičko otključavanje zaslona. Ono bi ubrzo trebalo biti dostupno Windows Phone 8.1 uređajima, a radi se o aplikacijama koje bi dodatno uljepšale zaključani zaslon te ga učinile produktivnijim. U početku će ova opcija biti dustupna samo za uređaje s jačim hardverom (1 i više GB RAM), a kasnije bi i ostali uređaji trebali podržavat ovu opciju. Primjer takve aplikacije možete pogledati u nastavku.

YouTube

Obavijesni Centar

Obavijesni akcijski centar

Najiščekivanija mogućnost Windows Phone 8.1 OS-a je Obavijesni centar s prečacima. Kao što i samo ime kaže, riječ je o dijelu sučelja gdje su prikazane sve obavijesti te 4 ili 5 prečaca ovisno o uređaju. Ispod baterije je prikazan postotak, ispod sata datum, a ispod statusa signala je ime mreže te vrsta povezivosti (2G, 3G…). Tu je i opcija čišćenja svih obavijesti te pračac za sve postavke. Tom dijelu sučelja, tj. Obavijesnom (akcijskom) centru pristupate povlačenjem prsta od gornjeg ruba ekrana prema dolje. Ako stanete na nešto više od pola puta, otvorit će vam se samo 4,  odnosno 5 prečaca. Četiri prečaca su dostupna na uređajima s manjom dijagonalom dok je peti prečac rezerviran za phablete. Kad obavijesnom centru želimo pristupiti dok smo u igrama ili dok pregledavamo fotografije, na vrhu će se pojaviti pravokutnik kojeg moramo opet povući prema dolje kako bi otvorili Obavijesni (akcijski) centar. Ovim putem se spriječava slučajno otvaranje centra u igrama i sličnim aplikacijama.

Obavijesti u Obavijesnom centru možemo otklanjati pojedinačno za aplikaciju povlačenjem prema desno. Ako jedna aplikacija ima više prikazanih obavijesti, njih nije moguće uklanjati jednu po jednu, već se uklanjaju zajedno za istu aplikaciju. Sve obavijesti iz centra uklanjamo povlačenjem s dva prsta ili pritiskom na očisti sve.

Obavijesni akcijski centar postavke

U postavkama pod ‘obavijesti+radnje’ moguće je za svaku aplikaciju pojedinačno postaviti kakve obavijesti želimo primati te želimo li je prikazati u akcijskom, odnosno obavijesnom centru. Postoje opcije prikaza bannera s obavijestima, vibriranja te postavljanja zasebnog zvuka za svaku aplikaciju. U istim postavkama moguće je i podesiti koje pračace želimo u akcijskom centru. Čudno je što (još) nije moguće dodati prečac za mobilne podatke. Kada jednom uklonimo obavijest u akcijskom centru, ona bi se trabala ukloniti i na živoj pločici aplikacije ako je aplikacija optimizirana za WP8.1.

Obavijesni (akcijski) centar je korisna funkcija koju donosi WP8.1. Neki su se zapitali čemu obavijesni centar kada se obavijesti prikazuju na živim pločicama. Centar je koristan za obavijesti iz aplikacija koje nemamo prikvačene na početni zaslon, a dodatak pojedinačnog prilagođavanja zvukova i načina obaviještavanja svake aplikacije u postavkama sustava je dobrodošla opcija.

Zasebne kontrole glasnoće

Kontrole glasnoće

S Windows Phone 8.1 sustavom dolazi mogućnost postavljanja glasnoće posebno za aplikacije, posebno za zvuk zvona te slušalice i glasnoće tijekom poziva. Kontrolama glasnoće se pristupa pritiskom na tipke za pojačavanje ili smanjivanje glasnoće te odabiranjem strelice prema dolje koja otvara opcije podešavanja ‘medija+aplikacija’ i ‘zvona+obavijesti’. Postavka za glasnoću slušalica je dostupna kada su spojene slušalice, a za glasnoću tijekom poziva samo kada ste u pozivu. Glasnoću je moguće podešavati putem slidera.

Popis aplikacija

Popis aplikacija

Kao i svaki operativni sustav tako i Winodws Phone ima dio sučelja u kojem su smještene sve aplikacije. Kod Windows Phone 8.1 OS-a to je riješeno u obliku abecednog popisa aplikacija kojem se pristupa povlačenjem prema lijevo s početnog zaslona. Za razliku od Windows Phone 8 sustava kod kojeg su prikazane samo aplikacije bez igara, kod WP8.1 u popisu su prikazana i igre. Aplikacijama je moguće brzo pristupiti zahvaljujući abecednim prečacima, a ispod svake nove instalirane aplikacije koja još nije otvarana piše „novo“. Dužim pritiskom na pojedinu aplikaciju u popisu apliakcija otvaramo opcije kačenja na početni zaslon, dodavanja u dječji kutak, recenziranja i davanja ocijene, dijeljena te deinstaliranja s uređaja.

Bilo bi dobro kada bi u sljedećim verzijama Microsoft omogućio i redanje aplikacija prema datumu instaliranja ili frekvenciji korištenja.

Navigacijske tipke

Navigacijske tipke

Svaki Windows Phone posjeduje tri navigacijske tipke koje su smještene ispod zaslona ili su ugrađene u zaslon te se pojavljuju samim buđenjem zaslona. Riječ je o tipkama strelica, windows i pretraživanja. Tipka strelica služi za povratak, a dužim pritiskom na nju otvaramo sučelje otvorenih aplikacija. Windows tipka ima zadatak vraćanja na početni zaslon. Tipka pretraživanje otvara ugrađeni pretraživač preko kojeg možemo pretraživati internet, podatke na uređaju, skenirati QR kod te prepoznati glazbu. Dužim pritiskom na pretraživač otvaraju se glasovne naredbe, odnosno Cortana ako ste prijavljeni na regiju SAD-a.

 Multitasking

Multitasking

Multitasking ili upravljaje otvorenim aplikacijama unaprijeđeno je na Windows Phone 8.1 platformi. Sami rad aplikacija u pozadini je izmijenjen te neke aplikacije sada ostaju raditi u pozadini i nakon pritiska tipke za povratak. One ostaju u pozadini u načinu hibernacije te značajno ne utječu na performanse uređaja. Moguće ih je zatvoriti iz multitasking sučelja, koje se otvara dužim pritiskom na tipku za povratak.

Moguće je imati do 8 ‘otvorenih’ aplikacija, a iz multitasking sučelja se zatvaraju pritiskom na x ili povlačenjem prema dolje.

Telefon, poruke, osobe i elektronička pošta

Telefon 1

Windows Phone 8.1 nema klasičnu aplikaciju za biranje brojeva, nego je ona integrirana u aplikaciju Telefon. U aplikaciji ‘telefon’ postoje dvije sekcije: povijest poziva te brzo biranje. U traci ispod nalaze se ikone za glasovnu poštu, tipkovnicu za biranje brojeva, imenik te opcija pretraživanja.

U povijesti poziva nalazi se arhiva odlaznih i dolaznih poziva. Ispod imena pozivatelja nalazi se vrsta poziva (odlazni/dolazni), vrsta broja (kućni, mobilni) te vrijeme kada je poziv uspostavljen. Nekad se više poziva jednog kontakta zna grupirati pa se ne može iščitati o koliko se dolaznih, a o koliko odlaznih poziva radi. Za pristupanje detaljima grupiranih poziva trebamo dužim pritiskom na kontakt u povijesti odabrati ‘pojedinosti’.

Telefon 2

Brzo biranje služi za brzi pristup vašim najomiljenijim kontaktima, tj. onima koje postavite u brzo biranje. Kontakte u brzo biranje možete dodavati pritiskom na + kada ste u telefonu na sekciji brzog biranja ili dužim pritiskom i odabiranjem dodavanja u brzo biranje kada ste na povijesti poziva ili u imeniku. Sustavu još uvijek nedostaje pametno biranje (Smart Dial).

Telefon postavke

U postavkama aplikacije ‘telefon’ moguće je postaviti odgovaranjem SMS-om na pozive, odabiranje aplikacije za videopozive, postavljanje pomoći za međunarodne pozive te opcija dodatnih postavki za SIM karticu u kojima se može isključiti PIN te odabrati vidljivost biranog broja. Testna Lumia 630 je specifična po tome što prima dvije SIM kartice pa ima neke dodatne postavke po pitanju poziva i poruka. Te dodatke i specifičnosti obraditi ćemo u posebnom odjeljku recenzije koji se tiče isključivo Lumije 630 i kako je WP8.1 prilagođen za nju.

Poruke

Aplikacija Poruke zadužena je za upravljanjem vašim SMS porukama na uređaju. Prije na Windows Phone 8 verziji sustava u aplikaciji Poruke bio je integriran i Facebook chat, koji je u ovoj verziji izbačen. Otvaranjem aplikacije nalazimo SMS razgovore koje smo vodili. Ispod izlistanih poruka nalazi se traka s ikonama za stvaranje nove poruke, označavanje i pretraživanje te dodatne opcije u koje su uključene postavke, skice te kontakti kojima smo blokirali slanje SMS poruka. WP podržava i slanje MMS poruka.

Tipkovnica kod Windows Phonea je na glasu kao jedna od najboljih na tržištu. Dok je to istina za englesku verziju tipkovnice, hrvatskoj verziji je potrebna dodatna dorada jer su na njoj nelogično razmještena neka slova, a mogućnost pogreške je puno veća nego na engleskoj. Tipkovnica podržava i način unosa pravljenjem poteza uz opciju World Flow koja automatski prepozanje željene riječi te ih slaže u rečenicu. Ova opcija još nije dostupna na hrvatskom jeziku.

Osobe

Osobe su mjesto na Windows Phoneu gdje su smješteni svi vaši kontakti, objave s odabranih društvenih mreža te opcija sobe i grupe. Kontakti su poredani abecedno te ih je moguće pretraživati pomoću abecednih prečaca ili tipkanjem u opciju pretraživanje. Kontakte je moguće povezivat pa tako možete kontakte vašeg prijatelja povezati s njegovim Facebook ili Twitter računom.

epošta

Na Windows Phoneu dolazi predinstaliran klijent za elektroničku poštu. Preko njega je moguće postaviti elektroničku poštu za sve račune uključujući i  Google Mail, Yahoo! Mail te Microsoftov Outlook, Hotmail i @live račune. Aplikaciji je moguće mijenjati boju teme, a na uređaju je moguće imati više odvojenih ulaznih spremnika, ali njih je moguće spojiti u jedan. Aplikacija je podijeljena na ‘sve’, gdje se nalaze sve poruke, ‘nepročitano’, gdje su nepročitane te ‘označeno’ i ‘hitno’. Aplikacija u većini slučajeva radi zadovoljavajuće te nema većih problem s upravljanjem poštom. Nekad zna ne izlistati dolazne poruke u ‘sve’, već ih samo prikaže u sekciji ‘nepročitano’.

 Internet Explorer, Trgovina i Kalendar

IE1

Internet Explorer u verziji 11 na Windows Phone 8.1 OS-u doživio je brojna poboljšanja. Prisutna je bolja sinkronizacija s ostalim Windows uređajima. Moguće je surfati na mobilnom uređaju i nastaviti gdje smo stali na WIndows računalu. SInkroniziraju se i favoriti, lozinke te postavke pretraživača.

IE čitanje

Internet Explorer pamti lozinke, a preko njega je moguće preuzimati bilo koji sadržaj (uključujući MP3 datoteke) na Windows Phone. Isto tako je sada moguće i uploadanje slika i ostalih dokumenata izravno iz preglednika. Broj mogućih otovrenih tabova povećan je na beskonačno, a sam Explorer na Windows Phone 8.1 OS-u ponaša se bolje i brže nego na verziji 8.0.

Do preuzetih datoteka možete doći pomoću aplikacije Datoteke koja predstavlja File Manager na Windows Phone 8.1 platformi.

Trgovina

Trgovina je glavna i jedina aplikacija za preuzimanje drugih aplikacija na Windows Phone uređajima. U odnosu na verziju 8.0, ona je na WP8.1 OS-u doživjela značajan redizajn i integraciju brojnih mogućnosti koje su nedostajale na verziji 8.0. Jedna od tih mogućnosti je ručna provjera ažurnosti aplikacija kao i ograničavanje preuzimanja preko mobilne mreže. Moguće je vidjeti popis kada smo ažurirali ili instalirali aplikaciju, a postoji i lista svih aplikacija koje smo skidali preko prijavljenog računa. U Trgovini je moguće postaviti PIN koji će učiniti kupnju sadržaja sigurnijom.

Kad smo kod Trgovine, moramo se osvrnuti i na broj aplikacija. Prema posljednjim podacima za Windows Phone dostupno je oko 270 000 aplikacija u Trgovini. Prisutna je većina popularnih naslova popout Instagrama, Vibera, Whatsappa i slično. Segment u kojem Trgovina zaostaje za konkurencijom su igre. Iako su tu oni najpopoularniji naslovi poput Angry Birds franšize, Temple Run serijala, Subway Surfersa, Asphalta i sl., osjeti se nedostatak igara u odnosu na konkurente. Lokalno su problem i banke, ali svjedoci smo kako se iz dana u dan situacija po pitanju aplikacija popravlja.

Kalendar

Kao i svaka platfomra, tako i WP ima Kalendar. Kalendar omogućava pogled na datume i obveze u dnevnim, tjednim, mjesečnim ili godišnjim načinima. Kalendar se može sinkroniizirati s internet kalendarom na Microsoftovim računima, ali i s Google kalendarom, kao i Facebookom te ostalim aplikacijama.

Senzor podataka, pohrane i ušteda baterije

Senzor podataka, senzor pohrane i ušteda baterije tri su izuzetno korisne aplikacije koje pomažu u boljem upravljanju Windows Phone uređajem i uslugama operatera. Preporučujem da sve tri aplikacije držite prikvačene na vašem početnom zaslonu jer su od izuzetne koristi.

Senzor podataka

Senzor podataka, prije poznat kao Data Sense, služi za praćenje potrošnje interneta na mobilnom uređaju. Aplikacija pokazuje koliko pojedina aplikacija troši internet prometa, a moguće je postaviti limit za mobilne podatke preko operatera. Dostupnost ove aplikacije ovisi o regiji i operateru jer u nekim regijama operateri iz svojih razloga nalažu Microsoftu da onemogući ovu aplikaciju na njihovim uređajima.

Senzor pohrane

Senzor pohrane je upravljač pohranjivanja sadržaja na Windows Phone 8.1 uređajima. U njemu postavljamo gdje želimo da nam se spremaju aplikacije, fotografije, videa, glazba i dokumenti. Moguće je i pregledavanje zauzete memorije te promjena memorije u kojoj se nalaze aplikacije. Novost kod Windows Phone 8.1 platforme je mogućnost spremanja apliakcija na MicroSD karticu što je izuzetno razveselilo vlasnike uređaja s 8GB interne memorije.

Ušteda baterije

Ušteda baterije je aplikacija koja prikazuje vrijeme trajanja baterije, točnije, vrijeme kada je posljednji put uređaj punjen te procijenjeno vrijeme koliko će baterije još izdržati. Preko aplikacije Uštada baterije upravlja se radom u pozadini drugih aplikacija. Rad u pozadini troši bateriju pa se preporuča ostaviti samo one aplikacije koje najčešće koristimo da rade u pozadini.

Igre, Glazba, Videozapisi i Fotografije

Igre

Osim što ih možemo pronaći u popisu aplikacija, igre su smještene i u posebnoj aplikaciji zvanoj Igre. Tu su izlistane sve instalirane igre na uređaju podijeljene u kategorije Xbox igara i običnih igara. Iz aplikacije Igre možete pratiti i ostvarenja putem Xbox programa kao i neke novosti iz Trgovine.

Glazba

Aplikacija Glazba, na nekim tržištim naziva Xbox Music, predinstaliran je izvođač glazbe na WP8.1 uređajima. Vašu biblioteku pjesama dijeli prema izvođačima, albumima i žanrovima. Moguće je kreiranje popisa za reprodukciju, a tu je i radio za preplatnike Xbox servisa. Standardnu radio aplikaciju možete pronaći u popisu aplikacija pod FM Radio. Ova aplikacija ima još puno mjesta za napredak, a prema najavama iz Microsofta, u narednim tjednima možemo očekivati veliku nadogradnju Glazbe.

U aplikaciji Videozapis nalazi se zbirka vaših videozapisa kao i ostalih video sadržaja ako ste preplaćeni na Xbox uslugu. Videozapisi se prikazuju i u galeriji (aplikacija Fotografije).

Fotografije

Galerija fotografija dobila je jedan od najvećih redizajnova na WP8.1 platformi. Uklonjena je integracija objava s društvenih mreža te je galerija dodatno pojednostavljena. Otvaranjem aplikacije odmah vidimo izlistane sve fotografije koje su raspoređene po datumima. Povlačenjem prsta dolazimo do kategorije albumi gdje su fotografije razvrstane na one fotografirane uređajem, spremljene na uređaj, Whatsapp fotografije ili fotografije drugih aplikacija, a moguće je pristupiti i fotografijama s Facebook i OneDrive računa. Još jednim povlačenjem prsta dolazimo do sekcije favoriti gdje se nalaze fotografije koje smo označili kao favoriti.

Kamera

WP8.1 kamera

Kamera aplikacija na Windows Phone 8.1 platformi značajno je promijenjena u odnosu na verziju 8.0. Otvaranjem kamere vidljivo je da sučelje podijeljeno na lijevi i desni dio te da je sredina sučelja slobodna. Na lijevoj strani nalazi se 5 prečaca za postavke kamere koje sami odabiremo. Na desnoj se nalaze tri ikone: jedna za okidanje jedne fotografije, druga za slijedno fotografiranje, a treća za videozapise. Ako želimo pristupiti prethodno napravljenim fotografijama, trebamo samo vući prstom s desne strane uređaja. Dostupne su i detaljnije postavke kamere poput postavljanja omjera stranica i sl. Pritiskom na zaslon fokusiramo sliku.

Nokia Camera 1

Kao glavna aplikacija za kameru na Nokia Lumia uređajima postoji Nokia Camera. Nokia Camera jedna je od najboljih kamera aplikacija na tržištu. Hvaljena je zbog svog sučelja koje podsjeća na sučelje pravih fotoaparata te jednostavnog podešavanja stavki poput fokusa, osjetljivosti, brzine okidača itd. U Nokia Camera aplikaciju integrirana je i opcija ‘pametne serije’ koja omogućava kreiranje kreativnih uradaka u kojima možete uklanjati objekte, mijenjati lica, fokusirati kretanje, odabrati najbolju fotografiju te napraviti akcijsku sliku. Nokia Camera je ekskluzivna samo za Lumia uređaje. Najveća mana ove apliakcija je sporost u otvaranju. Na uređajima s najbržim hardverom potrebno je preko 3 sekunde da se Nokia Camera otvori. Za usporedbu, ugrađena Kamera aplikacija otvara se instantno.

Bing kolekcija aplikacija, Office, OneDrive i OneNote

Na svakom Windows Phone uređaju dolazi predinstalirana Microsoftova Bing kolekcija aplikacija u koju su uključene Financije, Gastronomija, Sport, Vijesti, Vrijeme i Zdravlje i fitness.

Bing Health and Fitness aplikacija beta

Financije omogućavaju praćenje financijskog tržišta, Gastronomija prati sve vezano uz prehranu, Sport su sportske vijesti, Vijesti nam na jednom mjestu donose najbitnije vijesti iz raznih izvora, a Vrijeme je tu za vremensku prognozu. Zdravlje i fitness služi za praćenje prehrane i tjelovježbe. Zanimljivo kod ovih aplikacija je opcija jednog prijvaljivanja. Znači, kada se u jednoj aplikaciji prijavite putem Microsoft računa, ne morate se ponovno privaljivati u drugim aplikacijama.

Offce WP8.1

Što bi Windows bio bez Officea pa tako i mobilna verzija Windows Phone posjeduje Office klijent za pregledavanje i uređivanje Word, Excel i PowerPoint dokumenata te nudi sinkronizaciju s uslugom Office 365. Iako će poslužiti svrsi pregledanja i manjeg uređivanja podržanih dokumenata, Office na Windows Phone nije na razini na kakvoj bi mogao biti.

OneDrive-WP

OneDrive je Microsoftov servis za pohranu podataka u oblaku. Svaki korisnik Windows Phonea na dar dobije 15GB prostora u oblaku. U oblak možete spremati fotografije, videozapise, razne dokumente, ali se tu spremaju i vaši SMS-ovi (ako dopustite) i postavke s WP uređaja.

Uz Office i OneDrive tu je i OneNote aplikacija za uzimanje bilješki. Ona se automatski sinkronizira sa vašim Windows računalom pa možete uređivati već spremljene bilješke ili kreirati nove.

HERE Maps i HERE Drive+

Nokia-Drive+-for-windows-Phone-8

Windows Phone 8.1 uređaji imaju pogodnost besplatnog korištenja Nokijinog navigacijskog softvera Here Maps i Here Drive+. Here Drive+ najbolje je navigacijsko rješenje na svijetu koje nudi izvanmrežni pristup kartama (prije je potrebno preuzeti karte) i besplatnu navigaciju u preko 180 zemalja. Sa Trgovine je još moguće preuzeti Nokijine navigacijske apliakcije Here Transit ili City Lens.

Postavke

Postavke 1

Postavke na Windows Phone uređajima su mjesto prilagođavanja uređaja korisniku. Nekim postavkama je moguće pristupiti iz aplikacija s kojima su vezane, a u aplikaciji Postavke nalazi se lista svih postavki na mobilnom uređaju. U postavkama vlada anarhija jer nisu poredane nekim logičnim redom. Microsoft tvrdi kako su poredane od onih koje korisnici najviše koriste do onih koje se koriste manje. Dobro rješenje bi bila mogućnost redanja abecedno ili prema najkorištenijim stavkama pojedinog korisnika.

Postavke 2

Neke koje nismo spominjali uključuju postavke za melodije zvona i zvukove gdje možemo prilagoditi zvukove za okidanje fotografija, zvukove upozorenja, tipkovnice i zaključavanja te melodiju zvona i postavke vibriranja.

E-pošta+računi sadrži na jednom mjestu sve prijavljene račune na mobitelu. Pritiskom na pojedini račun mogu se urediti postavke računa.

Tu su i postavke za WiFi kod kojeg možemo postaviti vremenske periode u kojima želimo da se uređaj spaja na mrežu. Po pitanju WIFija postoji opcija Senzora WiFi veze koji služi za lakše povezivanje s WiFi hotspotima i dijeljenju lozinki između kontakta.

Slijede postavke za uključivanje Bluetootha, Zrakoplovnog načina, NFC-a (ako uređaj podržava), dijeljenja interneta, VPN-a, rotacije zaslona, projekcije zaslona i lokacije.

Jedna od posebnosti Winodws Phone uređaja je Dječji kutak koji omogućava kreiranje odvojenog računa za dijete. Na tom računu roditelj odabere kakvim sadržajima s uređaja dijete može pristupiti, koje igre igrati ili koju glazbu slušati.

Windows Phone posjeduje mogućnost pravljenja sigurnosnih kopija aplikacija i postavki, SMS-ova te fotografija i videozapisa u slučaju da radite hard reset ili mijenjate uređaj. Moguća je i sinkronizacija postavki s računalom. Tako će promjena teme na računalu uzrokovati promjenu i na mobitelu ako je sinkronizacija dopuštena. Osim postavki uređaja, još se sinkroniziraju i lozinke te postavke Internet Explorera poput favorita.

Za osobe s potrebama (slabiji vid i sl.) postoji sekcija ‘pristupačnost’ u kojoj se mogu povećavati slova, postaviti jak kontrast, pripovjedač i slično.Postavke još omogućuju pristupanje blokiranju poziva i SMS poruka, načinu za vožnju, postavljanju zvuka, zaslona i dodira, kao i postavljanju mobilne mreže i sistemskih aplikacija poput kamere, IE-a, poruka itd.

Iz postavkama je još moguće saznati informacije o uređaju te recenzirati i ocijeniti uređaj i svoje pohvale/zamjerke poslati Microsoftu.

Zaključak

Microsoft je s verzijom 8.1 zaista ispunio mnoga obećanja koja je dao korisnicima. Windows Phone 8.1 je funkcionalniji, otvoreniji i fleksibilniji operativni sustav u odnosu na prethodniku. Dodavanje Obavijesnog sustava, odvojenog upravljanja glasnoćom te poslovnih opcija poput VPN-a, su korak u dobrom smjeru za Windows Phone. Tu je i osobna asistentica Cortana koja nije dostupna za našu regiju pa je u ovom pregledu, tj. recenziji Windows Phone 8.1 platforme nismo spominjali. Vidljivo je kako je s ovom nadogradnjom Windows Phone još bliži Windowsima na računalu, a u budućnosti Microsoft planira još više zbližiti Windows. Windows Phone i Xbox.

Za potrebu recenzije korištene su snimke zaslona s Nokia Lumije 630 i Lumije 720. Zbog svoje specifičnosti, izostavljene su neke prilagodbe sučelja vezane uz Lumiju 630 koje će biti pokrivene u nadolazećoj recenziji uređaja.