Zaba m-token PS aplikacija postala dostupna za WP8 uređaje

zaba logo

U Windows Phone trgovinu je napokon nakon mnogobrojnih upita od strane korisnika stigla Zabina m-token aplikacija za WP8 uređaje. Zaba m-tokenPS aplikacija služi za dodatnu potvrdu naloga. Za aktiviranje aplikacije potrebno je unijeti Identifikacijski i Aktivacijski ključ. Pritom će vam biti ponuđena opcija za unos i potvrdu PIN-a kojim ćete se nadalje služiti u radu sa Zaba m-tokenomPS. Nakon preuzimanja i aktivacije Zaba m-tokenaPS pristup internetu nije potreban – time je Zaba m-tokenPS dostupan u zemlji i inozemstvu, neovisno o kvaliteti interneta i bez troškova interneta.

Aplikaciju preuzmite putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

zaba qr