Dostupna nova verzija Xbox Video aplikacije za WP8 uređaje

xbox video logo

Ako već niste primjetili, dostupna je nova verzija Xbox Video aplikacije za WP8 uređaje. Nova verzija 2.6.315 donosi podršku za SRT datoteke, odnosno titlove ubačenih filmova (samo za WP8.1), lakše brisanje postojećih videa te popravke uočenih pogrešaka kao i manja poboljšanja vezana uz rad aplikacije.

Aplikaciju preuzmite putem linka ili skeniranjem QR koda ispod.

QR_xbox_video