Dostupna nova ažuriranja aplikacija Zaslon, Vrijeme i Xbox Music

ažur

Dostupna su nova ažuriranja za aplikacije Zaslon, Vrijeme i Xbox Music. Veličina ažuriranja za aplikaciju Zaslon iznosi 3MB, a donosi poboljšana u stabilnosti aplikacije, rješenja uočenih problema te profil svjetline.Aplikaciju Zaslon možete preuzeti putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

qr_nokia_displayAžuriranje za aplikaciju Xbox Music iznosi 12 MB te donosi samo manja poboljšanja i ispravke uočenih problema. Aplikaciju Xbox Music možete preuzeti putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.qr_xbox_music_1

Ažuriranje za aplikaciju Vrijeme iznosi 8 MB, a službena lista promjena ne postoji. Aplikaciju za Vrijeme možete preuzeti putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod

.QR_Bing_Weather-300x144