Dostupna nova verzija Extras+Info aplikacije za WP8 uređaje

Extras+info-logo Dostupna je nova verzija Extras+ Info servisne aplikacije za Windows Phone 8 (pa na dalje) uređaje. Nova verzija aplikacije nosi oznaku 3.12.0.3 i velika je 16MB. U WP trgovini o promjena nema ništa, ali na WMPowerUser blogu nagađaju da su došla i neka poboljšanja za nadolazeću Denim nadogradnju. Nadogradnja je kod nekih uređaja uzrokovala prikaz verzije Lumia firmwarea kao Lumia Denim, a ne Cyan, ali riječ je o bugu. Extras+Info preuzmite putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod. Extras-Info_tag