Dostupna nova verzija Facebook Beta aplikacije za WP8 uređaje

Facebook Beta Lumia

Dostupna je nova verzija Facebook Beta aplikacije za Windows Phone 8 uređaje. Nova verzija je ispravila vrlo iritirajuće pogreške poput nemogućnosti osvježavanja sadržaja ali je donijela opciju naknadnog mijenjanja teksta poruke, mogućnost komentiranja fotografija, bolje tagiranje te veću stabilnost aplikacije.

 

Facebook Beta preuzmite putem linka za WP trgovinu ili skeniranjem QR koda ispod.

 

facebook beta