Dostupno novo ažuriranje za Windows Phone Preview for Developers

phband-169518Dostupna je nova verzija ažuriranja za Windows Phone 8.1.1.oznake 8.10.14.219.341 za one koji koriste Windows Phone Preview for Developers program.Koliko se za sada zna dio tog ažuriranja trebao bi omogućiti Cortanu za one zemlje u Europi, za koje smo pisali. Kao i obično, očekujemo neke ispravke grešaka te optimizaciju softvera. U svakom slučaju o svim navedenim promjenama pišite nam, a mi ćemo objaviti vaša i naša saznanja o njima.

WPPowerUser, WinBeta

Nadopuna: Do sada ono što primijećeno od nas i vas je da se u Akcijski centar može dodati i “mobilni podaci”,  te sada vidimo i koju mrežu koju koristimo sto se vidi na slikama ispod.

slika2 slika1