Windows Phone aplikacije će postati skuplje u Europi zahvaljujući novom obračunu poreza

Porezi u EU

Sredinom godine Microsoft je stanovnike nekih zemalja Europe iznenadio smanjenjem cijena aplikacija u Windows Phone Trgovini. U Hrvatskoj je tada minimalna cijena pala s 8 kuna na 6 kuna. Razlog smanjivanja je uvođenje jedinstvenog poreza na području EU za aplikacije, ali to će se uskoro promijeniti jer će se od 1.1.2015. porez obračunavati za svaku zemlju posebno.

Tako će u svim zemljama članicama EU doći do dizanja poreza s dosadašnjih 15% za najmanje 3%, a najviše 12%. Jedino će u Luksemburgu porez ostati isti. Hrvatski porez na aplikacije obračunavat će se po stopi od 25%, što znači da će cijena aplikacija vrlo vjerojatno biti jednaka cijeni prije uvođenja jedinstvenog poreza. Nakon promjene poreza minimalna cijena aplikacija trebala bi se vratiti na 8 kuna. Više o promjenama cijena znat ćemo sljedeće godine kada novi obračun poreza stupi na snagu.

via