Dostupno ažuriranje za nativnu Kalendar aplikaciju

535 kalendar

Dostupna je nova verzija nativne Kalendar aplikacije za WP8 uređaje. Nova verzija nosi oznaku 1.0.15087.0 i donosi dvije manje novosti, bolji prikaz planera te mogućnost prikaza broja tjedana kao i mogućnost postavljanja prvog dana u tjednu. Aplikaciju preuzmite putem linka za WP trgovinu.

QR_Calendar