Video: Demo pripreme Hey Cortana opcije na Nokia Lumiji 930

ots hey cortana

Jedan od noviteta koje donosi Lumia Denim softver je opcija “Hey Cortana” koja će biti dostupna za top WP modele. Opcija omogućava pokretanje Cortana digitalnog asistenta glasovnom naredbom slično kao i Google Now kod Androida. Jedna prednost Hey Cortana opcije je u mogućnosti pokretanja Cortane kada je uređaj zaključan što nije slučaj kod Google asistenta. OneTechStop blog je napravio demo preipreme Hey Cortana opcije na Nokia Lumiji 930 koja ima Denim nadogradnju. Opcija će biti dostupna u postavkama i prije uključivanja je potrebno snimiti pet glasovnih sekvenci kako bi algoritmi Cortana digitalnog asistenta prepoznali korisnikov glas.

 

Video u trajanju od 15 minuta još opisuje Denim nadogradnju na Lumiji 930, preciznije brzinu pokretanja kamere, mogućnosti HDR snimanja i ostale novitete koji dolaze s ovom opcijom.