Whatsapp aplikacija za Windows Phone dobila ažuriranje

whatsapp1

Whatsapp aplikacija za Windows Phone dobila je ažuriranje koje donosi neke sitne promjene. To se prvenstveno odnosi na oznake isporuke (plave kvačice) na samom spisku poruka, tako da sada bez ulaska u razgovor vidite da li je neko pročitao vašu zadnju poruku. Druga novost je ta da se vidi dok vam neko piše poruku još dok se nalazite na spisku sa razgovorima u Whatsapp-u (prvi zaslon aplikacije). Još jedna novost koja došla sa ovim ažuriranjem, a nema veze sa WP platformom, je podrška za web korisnike, tako da sada možete i razgovarati na Whatsapp-u preko vašeg PC. Za sada možda i jedini problem je taj da je ta opcija dostupna jedino ako koristite “Chrome” web preglednik. Za ovu opciju prvo se trebate otići na ( web.whatsapp.com ) skenirati ponuđeni QR kod. Nakon ažuriranja aplikacije na vašem telefonu, pod „Meni“ ima nova stavka „Whatsapp Web“ koja će vas automatski prijaviti na web preglednik i imat će te puni Whatsapp chat na vašem PC.

wa crome

Whatsapp u WP trgovini.

QR_WhatsApp[4]